CHÚC MỪNG BẠN ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG!

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]
  • Ngày 22-23.10.2022 tại Hồ Chí Minh
  • Ngày 29-30.10.2022 tại Hà Nội

Bạn vui lòng thực hiện việc thanh toán theo thông tin dưới đây để chính thức bắt đầu tham gia hành trình.
Thư mời và link nhóm trao đổi tài liệu sẽ được gửi đến email của bạn ngay khi hoàn tất thủ tục đăng ký.

  • Số tài khoản: Nguyen Thu Ha
  • Ngân hàng: Shinhan, CN HCM
  • Số tài khoản: 700023030979
  • Nội dung chuyển khoản: PT_họ tên_ mobile 

Thông tin nhận chuyển khoản:

Đầu tư

22,000,000VNĐ

Ưu đãi

19,800,000VNĐ

  • Cộng đồng học viên hiện tại của Style Academy
  • Early Bird trước ngày 30.09.2022
  • Đăng ký theo nhóm 03 người.