CHÚC MỪNG BẠN ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG!

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]
Bạn vui lòng thực hiện việc thanh toán theo thông tin dưới đây để chính thức bắt đầu tham gia hành trình.
Thư mời và link nhóm trao đổi tài liệu sẽ được gửi đến email của bạn ngay khi hoàn tất thủ tục đăng ký.
  • Số tài khoản: Nguyen Thu Ha
  • Ngân hàng: Shinhan, CN HCM
  • Số tài khoản: 700023030979
  • Nội dung chuyển khoản: D4S_VIP_họ tên_ mobile 
Thông tin nhận chuyển khoản: